Lazarus Türkiye Formu
Jalv2 - Dizi Tanımlamaları - Yazdırılabilir Sürüm

+- Lazarus Türkiye Formu (http://forum.lazarusturkiye.com)
+-- Forum: Duyurular / Haberler (http://forum.lazarusturkiye.com/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Forum: Dersler (http://forum.lazarusturkiye.com/forumdisplay.php?fid=52)
+---- Forum: JalV2 (http://forum.lazarusturkiye.com/forumdisplay.php?fid=58)
+---- Konu: Jalv2 - Dizi Tanımlamaları (/showthread.php?tid=35)Jalv2 - Dizi Tanımlamaları - SercanTEK - 09-29-2017

Dizi Tanımlamaları

Dizi tanımlamaları tek türde birçok elemanı bünyesine alabilen tanımlamalardır. Tanımlama esnasında dizinin sayısı belli ise bu dizelere statik diziler, dizi sayısı belli değil ise bu dizilere ise dinamik dizeler denir. Diziler hem değişken diziler hem de sabit diziler olarak tanımlanabilir. Dizilerin ilk Elemanları daima 0(sıfır)’dan başlamaktadır.

Değişken Diziler

Var byte dizi[3] = {245,123,253} > statik dizi Yukarıdaki örnekte dizi elemanları “değişken” olan statik bir dizi tanımlaması yapılmıştır. Burada dizi[0] = 245 , dizi[1] = 123 , dizi[2] = 253 olmaktadır. Aynı dizi dinamik olarak tanımlanmış olsaydı o zaman şu şekilde yazılması gerekmektedir.

Var byte dizi[] = {245,123,253} > dinamik dizi
Var byte dizi[] = {“S”,2,1,”V”} > dinamik dizi

Sabit Diziler

Const byte mesaj[] = “SsEeRrCcAaNn” > dinamik dizi

Yukarıdaki örnekte dizi elemanları “sabit” olan dinamik bir dizi tanımlanmıştır. Burada diziye yüklenen ASCI değer sayısı kadar bir dizi oluşmaktadır. Aynı Diziyi birde statik olarak tanımlarsak aşağıdaki gibi yazılması gerekmektedir. 

Const byte mesaj[12] = “SsEeRrCcAaNn” > statik dizi

Dizi Tanımlamalarında; eğer dizi değişken olarak tanımlandı ise o zaman dizi elemanları sonradan değiştirilebilir ama sabit olarak tanımlandı ise daha sonra bir değişiklik yapılamaz. Ayrıca şuan için bit tipinde dizi tanımlaması yapılmamaktadır.